بارو های ثروت ساز

باورها چگونه شکل میگیرند؟
, ,

محل تولد باورها و اعتقادات کجاست؟ مراحل ایجاد باورها

محل تولد باورها و اعتقادات کجاست؟ مراحل ایجاد باورها به چه صورت است ! اعتقادات را پدر و مادر، معلم، بچه های دیگر، تجارب و تعبیر و تفسیرهای دوران کودکی می سازند. خواندن، نوشتن، و تلویزیون نگاه کردن هم در باور ها و اعتقادات تاثیر دارند، که در نتیجه ع…
نقش باور در زندگی انسان چیست؟
جذب ثروت و پول
به صفحه بارو های ثروت ساز چند امتیاز میدهید؟
  • امتیاز به این صفحه !
5.0
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)