راز, عملی کردن دانسته ها, قانون باور, قانون باورو جذب

نقش قانون جذب در تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر

Hard-Work with law attraction
نقش قانون جذب در تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر و دستیابی به گنج تنها منحصر به خیالپردازی صرف نشده و این رویاباوری همیشه باید همراه با همت و حمیت باشد تا آن رویا رنگ واقعیت به خودش بگیرد.

برای اینکه اصالت ایده پردازی و خیالپردازی اصولی، هرچه بیشتر برای خواننده روشن شود لازم است که به دیدگاه توماس ادیسون در این رابطه بپردازیم.

زمانی که از این مخترع بزرگ پرسیدند که منشائ خاستگاه ایده‌ها و اختراعاتش چیست؟ او درپاسخ گفت که خواستگاه ایده هافضا می‌باشد و از آنجا که این مخترع بزرگ بیش از هر قرد دیگری شایسته اظهار نظر است، بنابراین باید یقین حاصل کرد که ایده‌های بکر فضایی هستند.

جان کلام اینکه (گنج بی پایان) در درون و ذات فرد وجود داشته و فرد جهت تصاحب این گنج بی کران اولا باید به مهارت اده پردازی مسلط شود و ایده‌های بکر تراش خورده‌اش را همراه عزمی تنزل ناپذیر سازد تا بدین وسیله به سادگی به همه خواسته‌ها در زندگی برسد.

لازم به ذکر است که پزشک نامداری به نام پارسلوس (PARACELSUS) نیز عظمت و قدرت پایان ناپذیر روح و روان آدمی را مورد تایید قرار داده است و بر این باور است که هیچ کس توان محصور کردن این قدرت را ندارد. با این همه این ادیشمند برایان باور است که ایده جهت تحقق باید بر ایمان راسخ و تزلزل ناپذیر استوار باشد و این نوع ایمان نیز از خودشناسی و خو انسان نگاری فرد ناشی می‌شود، چون این نگرش انسان است که پیوسته حقوق ذاتی انسان را به وی گوشزد میکندو و در عین خال فردیت و خویت آدمی را تضمیتن می‌کند و فردیت باوری نیزبه معنی در برابر تعرضات و یورش‌های پیرامون می‌باشد.

اکنون ممکن است این پرسش توسط شما ایجاد شود که چرا ایده پردازی در قیاس با تلاش‌های فیزیکی جهت نیل به کامیابی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

پاسخ این است که تا زمانی که فکر خلق چیزی در ذهن فرد جان نگیرید آن چیز هرگز رنگ واقعیت گیرید وچون کار پس از شکل گیری ایده وارد فرآیند تولید وآفرینش می‌شود پس در هر حالتی اصالت و اولیت با قدرت فکر و ایده پردازی است گذسته از این تاکنون هیچ کس در دنیا با کار کردن و جان کندن صرف راه به جایی نبرده است، لذا بدین علت است مه فرد جهت رسیدن به قله سعادت در هر زمینه هرگز نباید از تفکر خلاق و ایده‌های بکر غافل شود.

پیشنهاد می‌کنم این مطالب را هم مطالعه کنید: قانون جذب  قانون جذب ثروت و ذهنیت زندگی ساز بر اساس قانون جذب .

نکتهٔ مهم دیگری که همواره  برای تلاش برای رسیدن به راز زندگی بهتر باید آویزه گوش زندگی باوران باشد این است که از دست ایده خشک و خالی نیز کاری آیید.

به عبارت ساده تر اساسا بدون مولفه اشتیاق و عطش سوزان هدف و آرزو محور اساسا ایده ای پدیدار نمی‌آید که قابل تحقق باشد، چون این اشتیاق سرکش هدف محور است که ذهن ناخودآگاه انسان را در این زراسا فعال می‌کند و چون این بخش از ذهن به کخزن اطلاعات انباشته شده در طی دوران حیات فرد دسترسی دارن روشن است که بدون اشتیاق و میل سرکش اساسا نه ایده ای خلق می‌شود و نه این ایده زنگ واقعیت به خود می‌گیرید، پس هدفتان را مبتنی بر عشق وسوزان سازید.

از طرف دیگر از آنجا که تحقق رویا در گروی اقدام و عمل است این مولفه نیز ناشی از عشقی سوزان و پشتکاری وصف ناپذیر حاصل می‌گردد.

در هر صورت فرد می‌تواند با استفاده از قدرت پویای باور بدین صورت قوای درونیش رابه حرکت و جنب وجوش واداشته و با یک کاسه کردن لاین توانایی‌های آن‌ها را متوجه هدفش کند.

متاسفانه برخی از اشخاص این مکانیسم را دشوار تلقی کرده و پیامد این نگرش نمی توانداز این قدرت بیکران در زندگی استفاده کند و این در حالی است کهلکثر بالغین این راهکار را به طور نا خودآگاه در دوران جوانی به مرحله اجرا می‌گزارند.

در این رابطه میتون از فرایند ازدواج مثال آورد که فردجهت رسیدن به این هدفش اولا بلند مدت برای این مهم برنامه ریزی کرده و ثانیا جهت بدست آوردن دل معشوقش این هدف را بر عشقی سوزان استوار می‌سازد تا بدین وسیله صداقت و پاکدلیش رابه طرف مقابلش ثابت کند وتنها در این شرایط است که فرد می‌تواند به محبوبش برسد.

هدف جویی نیز شباهت آشکاری به فرآیند ازدواج دارد،بنابراین هرگونه عذر و بهانه در این رابطه بهانه ای بیش نیست.

اکنون پرسشی که برای شما شاید پیش بیاید این است که ایا به صرف باور قلبی و عشقی سرکش می‌توان به ثروت رسید؟

پاسخ منفی است چون هدف جویی لازمه‌های خاص خودش را دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مشخص بودن هدف طراحی حرکت، زمان رسیدن به هدف و غیره اشاره کرد.

برای مثال اگر فردی خواهان ثروتمند شدن به این صورت است اندازه ثروت مورد نظرش چقدر است؟

چون با ذهنیت کلی به سادگی نمی‌تواند به هدف نایل شد.

از انجا که مردم هدف گذاری مبهم انجام می‌دهند و چون بسیاری از مردم در اهداف خود کلی نگر هستند بدین علت بیش از ۹۰% مردم به اهداف خود نمی‌رسند و این در حالی است که هدف دقیق بر ریزبینی استوار بوده و در ریزبینی نیز فرد باید به طور کانل به پرسش‌ها پاسخ دهد.

خلاصه کلام اینکه آدم شاخص و کامیاب باآدم معمولی از زمین تا آسمان تفاوت داشته و از آنجا که آدم معمولی خواهان حفظ وضع موجود است بدین علت این فرد با نوآوری،خوباوری و حود اتکایی و ایده آفرینی بیگانه است و این در حالی است که دستاوردهای بزرگ در گروی ویژگی‌هایی از نوع فوق است.

به این مقاله امتیاز بدهید!
  • میتوانید 5 ستاره بدهید!
5
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4.75 (4 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)

نوشته های مشابه

یک پاسخ

  1. صدرا ۱۳۹۶-۰۴-۲۸

پاسخی را بگذارید

درحال ارسال