قانون احتمالات, قانون باور, قانون جذب

قانون احتمالات در مورد قانون جذب – امکانات نامحدود کائنات

نقش قانون احتمالات در قانون جذب چیشت؟

قانون احتمالات در مورد قانون جذب – امکانات نامحدود کائنات به چه صورت عمل میکند و تا چه اندازه موثر است؟

نظریه جهانهای موازی که امروزه توسط بسیاری از فیزیک دانان مورد پذیرش قرار گرفته است میگوید:

میلیاردها میلیارد، جهان موازی همزمان با جهان ما وجود دارند که من و تو در همه این جهانها با موقعیت و شکل متفاوت نسبت به جهان و موقعیت کنونی و بقیه جهانهای موازی وجود داریم.

در یکی از این جهان ها کودکی تازه متولد شده هستیم و در جهانی دیگر پیر و کهنسال. در جهانی ثروتمندیم و در جهانی دیگر فقیر و بی خانمان. در جهانی بدوی و بی تمدن هستیم و در جهانی دیگر در دنیایی بسیار متمدن و پیشرفته زندگی می کنیم.

تمامی این جهان ها از طریق حفره هایی با هم مرتبط هستند. یعنی اندازه جهان های موازی، حفره های ارتباطی وجود دارد. و ما میتوانیم توسط این حفره های ارتباطی هر کدام از این امکانات و احتمالات را متجلی سازیم.

ما به کمک نیروی خیال، در واقع در ذهن خود وارد یکی از این جهانهای موازی می شویم و خود را به هر شکل و در هر موقعیتی که بتوانیم در ذهنمان به تصویر بکشیم، یعنی امکان متجلی کردن آن موقعیت را در دنیای خود داریم.

اینکه به کدام یک از این دنیاها به راحتی و به کدام یک به سختی می توانیم نفوذ و آن را در دنیای خود متجلی سازیم به باور و ایمان ما بستگی دارد.

ما با هدایت نیروی فکر خود میتوانیم هر احتمال و امکان ذهنی را انتخاب و متجلی سازیم. و تنها از طریق انتخاب نوع افکار مربوط به هر احتمال، آن احتمال و رویداد، وارد زندگی و دنیای ما میشود. برای همین است که استادان حوزه موفقیت و دانشمندان فیزیک کوانتوم می گویند: هر آنچه که قادر به تجسمش باشید از ابتدا وجود دارد.

طبق تعریف فیزیک کوانتوم، امکان روی دادن هیچ کدام از این احتمالات در زندگی ما، قوی و ضعیف یا بیشتر و کمتر از دیگری نیست. بلکه این تنها ایمان ما است که احتمال تجلی یکی را زیاد و احتمال دیگری را محال یا غیر ممکن می سازد.

پیشنهاد میکنم این مقاله راهم از دست ندهید : قانون باورها در مورد جذب پول و ثروت

به عنوان مثال:
احتمال اول: شما ۱۳۰ سال عمر خواهید کرد.
احتمال دوم: شما ۶۰ سال عمر خواهید کرد.
در جهان هستی، هر دو احتمال، همزمان و در همین لحظه در جهانهای موازی اطراف جهان ما، وجود دارند و احتمال روی دادن هر دو، به یک اندازه می باشد. ولی باور و تجسم دومی برای ما راحتتر و قابل باورتر است. پس احتمال اتفاق افتادن دومی برای ما خیلی بیشتر از اولی است.

یعنی:
اگر قرار باشد باور تو به وقوع هر دو احتمال بالا نمره ای از ۱۰۰ بدهد.
به احتمال زیاد برای اولی نمره: ۲۰
و برای دومی نمره: ۹۰ خواهد داد.

مثال دوم:
احتمال اول: تو یکی از پولدارترین و موفق ترین افراد ایران هستی.
احتمال دوم: تو یک کارمند معمولی با حقوق معمولی هستی.
باور بیشتر شما، به احتمال اول، نمره خیلی کمتری نسبت به احتمال دوم خواهد داد. در صورتی که در کاءنات هر دو احتمال به یک اندازه برای تو امکان پذیر، و قابل دسترس میباشد.

قانون جذب از زاویه ای دیگر، انتخاب یک احتمال از بین میلیاردها احتمال ممکن در هر لحظه است. باور و توجه تو به هر امکان و احتمال بیشتر باشد، آن احتمال در زندگی تو متجلی خواهد شد.

این مقاله ادامه دارد و در حال تکمیل شدن است…

دانلود کتاب قانون جذب

امتیاز به این مقاله !
  • چند ستاره میدهید!
5
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4 (4 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

نوشته های مشابه

پاسخی را بگذارید

درحال ارسال